Вторите задължителни матури - над 1100 са явилите се зрелостници от Врачанско

  23 Май 2023, 18:31     

Малко над 1100 са учениците от Врачанско, допуснати до явяване на втори задължителен държавен зрелостен изпит, който се проведе днес. По-малко от половината от тях се явяват на матура по профилиращ предмет, а другите – за придобиване на професионална квалификация. 

Лорета Колева – н-к РУО – Враца:

"Учениците, които са обучавани за придобиване на профилирана подготовка, ще се явяват на втори държавен зрелостен изпит по избран от тях профилиращ предмет... Като най-голям е броят на заявилите желание за явяване на английски език - ниво Б2. След това География и икономика, История и цивилизации, Биология и здравно образование, и нататък са по-малък брой ученици, които са заявили". 

480 са учениците, явили се на матурата по профилиращ предмет от Областта. 192-ма от тях са с изпит по английски език, а по География - 102-ма. 

 Лорета Колева – н-к РУО – Враца:

"Останалата част са се обучавали за придобиване на професионална подготовка. И при тях, по регламент е предвидено, че вторият изпит, който полагат, той е по професионална подготовка, по теория и практика на професията. Учениците имат възможност да се явят по техен избор на тема, на тест или на защита на дипломен проект. По професионална подготовка са се обучавали 694-ма ученици, на тема ще се явят 302-ма, на тест 4-ма и на защита на дипломен проект 388 ученици".

Близо 700 ученици от Врачанско са се обучавали по професионална подготовка. Допуснати до изпит с тема от тях са 271, на тест - 4-ма, а до защита на дипломен проект - 348 зрелостници. Срокът за защитата е до 7-ми юни.

 Лорета Колева – н-к РУО – Враца:

"Тогава е и срокът за провеждането на тази част от изпита, която е по практика на професията. / След което ще се проведат и държавни зрелостни изпити по желание. За нашата област са малко зрелостниците, които са заявили такова желание, общо са 36 за цялата област". 

Матурите по желание ще се проведат от 26-ти до 31 май.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите