ПОНЕДЕЛНИК – 20.09.2021 
  
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 128 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 71 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 150 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 12 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 96 еп.   
10.30 "Последна гара" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 71 еп. /п/ 
13.30 "Възпитание за феите" - игр. филм
15.30 "Планета земя " - док. филм, 13 еп., 14 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 150 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 6 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 129 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Пианото" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 129 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 96 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 21.09.2021 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 129 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 72 еп.      
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 151 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 13 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 97 еп. 
10.30 "Правилата на привличане" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 72 еп. /п/
13.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм
15.30 "Планета земя " - док. филм, 15 еп., 16 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 151 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 7 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 130 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Елза и Фред" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 130 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 97 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 22.09.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 130 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 73 еп.  
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 152 еп.
09.00 "Франклин" - аним. филм, 14 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 98 еп.  
10.30 "Булевард на революцията" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 73 еп. /п/ 
13.30 “Труден избор" - игр. филм
15.30 "Планета земя " - док. филм, 17 еп., 18 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 152 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 8 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 131 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Адски дъжд" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 131 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 98 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ЧЕТВЪРТЪК – 23.09.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 131 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 74 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 153 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 15 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 99 еп.  
10.30 "Подземен свят" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 74 еп. /п/  
13.30 "Фантомас се развихря"  - игр. филм
15.30 "Планета земя " - док. филм, 19 еп., 20 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 153 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 9 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 132 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Лечителят" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 132 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 99 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ПЕТЪК – 24.09.2021  

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 132 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 75 еп.   
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 154 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 16 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 100 еп.   
10.30 "Фан фан лалето" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 75 еп. /п/  
13.30 "Черен хоризонт" - игр. филм.
15.30 "Планета земя " - док. филм, 21 еп., 22 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 154 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 10 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 133 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Хлапетата на Америка" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 133 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 100 еп.   /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 25.09.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 133 еп. /п/     
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 76 еп.   
08.00 “Малката принсеца Хайди" – аним. филм
08.45 "Хапи малкото зайче" - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 101 еп.   
10.30 "Планета земя " - док. филм, 23 еп., 24 еп.
11.30 "Кво Вадис" - сериал, 5 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 76 еп. /п/ 
13.30 "Аленото цвете" - игр. филм
15.00 "Франклин" - аним. филм, 17 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 155 еп. 
16.30 “Глукхар” – сериал, 11 еп.
17.30 "Кво Вадис" - сериал, 5 еп. /п/ 
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 134 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 5 епизод 
20.00 “Стрелци" – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 134 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 101 еп. /п/
23.00 “Страстта към животните" - док. филм
00.00 "Край на програмата"

 


НЕДЕЛЯ – 26.09.2021 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 134 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 77 еп.     
08.00 “Момчето от джунглата" – аним. филм
08.45 "Цар лъв" - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 102 еп.    
10.30 "Планета земя " - док. филм, 25 еп., 26 еп.
11.30 "Кво Вадис" - сериал, 6 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 77 еп. /п/  
13.30 "Колела" - игр. филм
15.00 "Франклин" - аним. филм, 18 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 155 еп. /п/
16.30 “Глукхар” – сериал, 12 еп.
17.30 "Кво Вадис" - сериал, 6 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 135 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 6 епизод 
20.00 “Отмъщението" – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 135 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 102 еп. /п/
23.00 “Йелоустоун" - док. филм
00.00 "Край на програмата"