ПОНЕДЕЛНИК – 20.03.2023 
  
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 86 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 44 еп.  
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 59 еп.    
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 9 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 175 еп.    
10.30 "Баща в командировка" - игр. филм.
12.30 "Любовен облог” – сериал, 44 еп. /п/ 
13.30 "Стая с изглед" - игр. филм
15.30 "Около светът" - док. филм, 13 еп., 14 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 59 еп. /п/
17.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 2 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 87 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Зона Замфирова" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 87 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 175 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 21.03.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 87 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 45 еп.      
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 60 еп.   
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 10 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 176 еп. 
10.30 "Смъртоносна игра" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 45 еп. /п/
13.30 "Въздушна ярост" - игр. филм
15.30 "Около светът" - док. филм, 15 еп., 16 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 60 еп. /п/
17.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 3 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 88 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Силата на урагана" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 88 еп. /п/ 
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 176 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 22.03.2023 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 88 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 46 еп.   
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 61 еп.  
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 11 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 177 еп.   
10.30 "Почти бременна" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 46 еп. /п/ 
13.30 "Вие сте голям красавец" - игр. филм
15.30 "Около светът" - док. филм, 16 еп., 17 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 61 еп. /п/
17.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 4 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 89 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 89 еп. /п/ 
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 177 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 ЧЕТВЪРТЪК – 23.03.2023 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 89 еп. /п/ 
07.00 "Любовен облог” – сериал, 47 еп.   
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 62 еп.     
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 12 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 178 еп. 
10.30 "Катин" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 47 еп. /п/  
13.30 "Феникс" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 1 еп., 2 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 62 еп. /п/
17.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 5 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 90 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Коментарът:Предсрочно" - публ. предаване
20.40 "Оскар" - игр. филм
22.00 "Новини" - /п/
22.30 "Коментарът:Предсрочно" - публ. предаване /п/
23.10 "Дивият ангел" - сериал, 178 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 24.03.2023  

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 90 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 48 еп.   
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 63 еп.   
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 13 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 179 еп. 
10.30 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 48 еп. /п/  
13.30 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 3 еп., 4 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 63 еп. /п/
17.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 6 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 91 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Ръката на смъртта"- игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 91 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 179 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 25.03.2023 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 91 еп. /п/     
07.00 "Любовен облог” – сериал, 49 еп.  
08.00 "Бегълците" – аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 180 еп. 
10.30 "Планета земя" - док. филм, 5 еп., 6 еп.
11.30 "Чери коне" - сериал, 8 еп., 9 еп.
12.30 "Любовен облог” – сериал, 49 еп. /п/ 
13.30 "Кажи здравей на татко" - игр. филм
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 14 еп.
15.30 "Страниците от живота" - сериал, 64 еп.  
16.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 7 еп.
17.30 "Чери коне" - сериал, 8 еп., 9 еп. /п/ 
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 92 еп.
19.15 "Жоакина" - сериал, 17 еп.   
20.00 "Колела" - игр. филм
21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 92 еп. /п/
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 180 еп. /п/
23.00 "Покушението над Ленин" - док. филм
00.00 "Край на програмата"

 


НЕДЕЛЯ – 26.03.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 92 еп./п/ 
07.00 "Любовен облог” – сериал, 50 еп.     
08.00 "Синдбад" – аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 181 еп.      
10.30 "Планета земя" - док. филм, 7 еп., 8 еп.
11.30 "Насрещно движение" - сериал, 1 еп.
12.30 "Любовен облог” – сериал, 50 еп. /п/  
13.30 "Оправдани" - игр. филм
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 15 еп.
15.30 "Страниците от живота" - сериал, 64 еп. /п/
16.30 "Къртицата” – сериал, 2 сезон, 8 еп.
17.30 "Насрещно движение" - сериал, 1 еп. /п/
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 93 еп.
19.15 "Жоакина" - сериал, 18 еп.
20.00 "Момичето на татко" - игр. филм
21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 93 еп. /п/ 
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 181 еп. /п/
23.00 "Сталин" - док. филм
00.00 "Край на програмата" Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите