ПОНЕДЕЛНИК – 21.06.2021 
  
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 37 еп. /п/ 
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 56 еп.
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 73 еп.
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 11 еп. 
09.30 "Любовен облог" - сериал, 5 еп.   
10.30 "Червеният камион" - игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 56 еп. /п/ 
13.30 “Планината на ботуша" – игр. филм
15.30 "Коктейлът Дудаев" - док. филм
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 73 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 28 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 “Последна гара“ - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 5 еп.  /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 22.06.2021 
 
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп. /п/
07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 57 еп.  
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 74 еп.
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 12 еп.   
09.30 "Любовен облог" - сериал, 6 еп.      
10.30 "Червеният камион"- игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 57 еп. /п/ 
13.30 “Пианото" – игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 1 еп., 2 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 74 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 29 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп. 
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Правилата на привличане" - игр.филм
22.00 "Новини" /п/  
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 6 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"СРЯДА – 23.06.2021 
  
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 58 еп.   
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 75 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 13 еп. 
09.30 "Любовен облог" - сериал, 7 еп.   
10.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 58 еп. /п/ 
13.30 "Елса и Фред" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 3 еп., 4 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 75 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 30 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Булавард на революцията" - игр.филм
22.00 "Новини" /п/  
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 7 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ЧЕТВЪРТЪК – 24.06.2021 
 
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 59 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 76 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 14 еп. 
09.30 "Любовен облог" - сериал, 8 еп.    
10.30 "Труден избор" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 59 еп. /п/ 
13.30 “Адски дъжд” - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 5 еп., 6 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 76 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 31 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 41 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Подземен свят" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 41 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 8 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ПЕТЪК – 25.06.2021  
 
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 41 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 60 еп.    
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 77 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 15 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 9 еп.   
10.30 "Фантомас се развихря" - игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 60 еп./п/  
13.30 "Лечителят" - игр. филм.
15.30 "Планета земя" - док. филм, 7 еп., 8 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 77 еп. /п/
17.30 “Глукхар” – сериал, 32 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 42 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Фан фан лалето" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 42 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 9 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 26.06.2021 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 42 еп. /п/      
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 61 еп.   
08.00 "Робин Худ"  - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 10 еп.   
10.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.
11.30 "Джо" - сериал, 3 еп.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 61 еп. /п/ 
13.30 "Циганско време" 1 част - игр. филм 
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 16 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 78 еп. 
16.30 “Глукхар” – сериал, 33 еп.
17.30 "Джо" - сериал, 3 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 43 еп.
19.15 "Слепия" - сериал, 1 епизод  /3/
20.00 “Оправдани” – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 43 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 10 еп. /п/
23.00 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм
00.00 "Край на програмата"НЕДЕЛЯ – 27.06.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 43 еп. /п/ 
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 62 еп.    
08.00 "Новите приключения на Пинокио"  - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 11 еп.    
10.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.
11.30 "Джо" - сериал, 4 еп.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 62 еп. /п/ 
13.30 "Циганско време" 2 част - игр. филм 
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 17 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 78 еп. /п/    
16.30 “Глукхар” – сериал, 34 еп.
17.30 "Джо" - сериал, 4 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 44 еп.
19.30 "Слепия" - сериал, 1 епизод  /4/
20.00 “Присъдата” – игр. филм 
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 44 еп. /п/
22.15 "Любовен облог" - сериал, 11 еп. /п/
23.00 "Кастро"  - док. филм
00.00 "Край на програмата"