Преди началото на учебната година - институциите във Враца в пълна готовност за 15 септември

  14 Септември 2023, 17:08     

Над 16 100 са учениците от Врачанско, които ще прекрачат училищния праг в първия учебен ден. За град Враца те са над 6 600. Това съобщи началникът на Регионалния образователен инспекторат Лорета Колева. 

Лорета Колева – н-к РУО Враца:

За тази учебна година очакваме 1385 ученици в първи клас. Съпоставимо с миналата година, общият брой на учениците в Областта е с 85 по-малко. Но броят на първокласниците е с 32-ма повече. Т.е. може да се каже, че се върви, макар и да е крехка тенденцията, но към увеличаване на броя на учениците и обръщане на отрицателната тенденция към намаляване на броя им. 

В две училища на територията на Областта все още текат ремонти.

Лорета Колева – н-к РУО Враца:

Едното е Профилирана Природоматематическа гимназия Враца, а другото е Професионална гимназия по каменообработване Кунино. Но продължаващите ремонтни дейности и в двете училища няма да бъдат пречка за провеждането на нормален учебен процес. 

В добра степен е реализиран и Държавният план-прием.

Лорета Колева – н-к РУО Враца:

Реализирани са 47 професионални паралелки и 14 профилирани, т.е. общият брой е 61. Две паралелки бяха закрити след трето класиране в Професионална гимназия по транспорт с. Борован и една паралелка в Професионална гимназия "В. Левски" гр. Мизия. 

Недостиг на кадри обаче все още има.  В момента се търсят главно  учители по математика. 

Лорета Колева – н-к РУО Враца:

Към момента на нашия сайт има обявени 25 работни места. Общо, за цялата Област. Но ние сме провели разговори с директорите на у-щата и детски градини и има варианти. В някои случаи назначенията ще бъдат извършени от утре. Единични са случаите, при които няма учител и ще трябва да се търсят някакви вътрешни решения. 

А от началото на септември стартира и традиционната полицейска акция "Децата тръгват на училище".

Николай Стефанов - сектор "Пътна полиция" ОД МВР Враца:

Проведоха се няколко мероприятия съвместно с общината, с ръководителите на учебните заведения. Направи се обследване и оглед на маркировката - хоризонталната и верикалната. На места започна вече опресняване на пътните пешеходните пътеки и маркировката, подмяна на знаците, поставяне на изкуствени неравности където е необходимо. 

Ще бъдат осигурени и служители, които да следят за спазване на правилата за движение.

Николай Стефанов - сектор "Пътна полиция" ОД МВР Враца:

За първия учебен ден предвидено е разстановка на силите до всяко учебно заведение да бъдат униформени служители от Охранителна и Пътна полиция за осигуряване безопасността на движението и безопасното придвижване на децата към учебните заведения. 

Основната отговорност за безопасността на децата си остава в родителите.

 

Николай Стефанов - сектор "Пътна полиция" ОД МВР Враца:

... да бъдат предпазливи, да осигуряват отиването на училище на малките деца и след това прибирането от училище. 

 

На малките ученици ще бъдат раздадени и специални листовки с информация.

Николай Стефанов - сектор "Пътна полиция" ОД МВР Враца:

Там има препоръки от полицията, от МВР за спазване на основните правила за движение, безопасно пресичане, внимателно, да не се излиза внезапно на пътното платно и т.н. 

Контролът ще продължи до края на октомври.


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите