Подмяна на отоплителни уреди 2023

  22 Август 2023, 16:55     

До края на септември близо 4000 домакинства от община Враца и населените места ще могат да заменят своите печки на дърва и въглища с по-екологични и енергоспестяващи отоплителни уреди. Кампанията на местната администрация стартира в края на миналата седмица. Бюджетът на проекта е близо 24 млн. лв.

 

Цветан Стойчков – зам.-кмет на община Враца

Целта на този проект е намаляване на фините прахови частици на територията на цялата община. Проекта предвижда подмяна на отоплителните уреди използвани от домакинствата на твърдо гориво - дърва и въглища - с отоплителни уреди висок енергиен клас и незамърсяващи, това са обикновено термопомпите "въздух-въздух" или т.нар. климатици, както и термопомпа "въздух-вода" са допустими по проекта. И подмяна на съществуващи отоплителни инсталации на твърдо гориво котли със замяната им с камини на пелетно горене. 

 

Гражданите, които искат да подменят своите отоплителни уреди, могат да подадат заявление в сградата на местната администрация. 

 

Цветан Стойчков – зам.-кмет на община Враца

 Желаещите бенефициенти, допустимите, това ще са граждани и физически лица, които притежават, на територията на общината, жилища, които жилища се отопляват на твърдо гориво. / След подаването на това заявление работна група съвместно с общинска администрация и външни консултанти от програмата ще правят огледи на място със съответната техническа експертиза. / Съответния бенефициент - гражданин ще сключва договор с общинска администрация Враца и Министерство на околната среда и водите. И ще се пристъпи към действие подмяна на тези уреди. 

 

Програмата предвижда няколко етапа. 

 

Цветан Стойчков – зам.-кмет на община Враца

Първия етап е демонтаж на стария отоплителен уред - печката, която я използват. Това е платимо и допустим разход от програмата. Втория етап е монтаж на новия отоплителен уред, който също е от... нали, доставката и монтажа са включени. 

 

Доплащане се предвижда само при допълнителни разходи. Aко например в имота  има вътрешносградна инсталация за отопление на твърдо гориво. 

 

Цветан Стойчков – зам.-кмет на община Враца

Старите отоплителни уреди по програма са задължение на Община Враца. Тя ще ги придобие и ще избере изпълнител за тяхното изкупуване и рециклиране и преработката. 

 

Гражданите са задължени да предадат на Общината безвъзмездно своите стари уреди. Контрол ще се осъществява не само от местната администрация, а и от Министерството на околната среда и водите.

 

 Цветан Стойчков – зам.-кмет на община Враца

След изпълнение на проекта лицата ще бъдат длъжни в период на устойчивост - към този момент е фиксиран на 3 години, периода на устойчивост, тези 3 години отоплителните уреди монтирани по програмата да не се демонтират и да бъдат на мястото където са монтирани. Тъй като в противен случай по програмата - и по всички програми - се носи наказателна отговорност и връщане на безвъзмездните предоставени средства. 

 

Оказва се, че въпреки по-екологичната алтернатива не всички потребители биха се възползвали. Митко Павлов от години ползва печка на дърва и не би я заменил с климатик.

 

Митко Павлов

 Ползвам и ще ползвам и отопление, и за готвене и те т'ва а. У фурната мога да сложа нещо за печене, отгоре мога да сложа един боб, където, нали...? А у климатика... - Предпочитате си печка на дърва? - Печка и т'ва е, аз немам тия такова, аз съм по болест пенсия, пенсията ми е по инвалидности и ми е... малка пенсията, 450 лв. нищо не мо'а напраа с тех. 

 

Възрастният човек живее сам и споделя, че на сезон му стигат около пет кубика дърва за огрев.

 

Митко Павлов

Горе-доле ми стигат. Еми... 750 лева... Те върват и повече, нали, различно - кога ги вземеш. Сега съм ги вземал на 150, миналата годин па толко ги зимах. 

 

Крайният срок за подаване на заявления за кампанията е 29 септември. 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите