Нови възможности - наемат 1 500 безработни младежи в Северозапада

  25 Януари 2023, 19:16     

Повече от 1 500 безработни младежи на възраст до 29 години започват работа по проект на Агенцията по заетостта. През изтеклата година най-много заявки за разкриване на работни места за млади хора са подадени от реалния сектор за длъжности в хранително - вкусовата промишленост.  Интерес към програмата освен фирми  проявяват и общините, които осигуряват работни места по поддръжка на пътища, сезонни работници и пазачи. Заетостта е от 6 до 9 месеца.

Светла Узунова, директор на РСЗ – Монтана

„Целта на проекта е хората, които са включени в него да придобият съответните умения и знания и след това да продължат в безсрочна заетост, т. е. да се даде възможност за придобиване на трудов опит от младите хора. По проекта през предходната година са подадени заявки от работодатели за близо 1500 работни места , сключени са 256 договора и 602 младежи са включени в проекта, като 540 са в „обучение по време на работа“, 53 в „заетост“ и 9 в „стажуване“. Към настоящия момент, от края на октомври досега, са приети още   270 заявки за приблизително 1 000 работни места. „

 

 

Общините Монтана, Враца и Мездра са приключили 2022 г . с ниво на безработица по-ниско от средната за страната. За Монтана, 3,3 %, Враца 3,7 %, Мездра 4 %, при средна за страната 4,7%. На другия полюс, с безработица близо до 50 процента са общините Ружинци, Димово и Якимово.

Светла Узунова, директор на РСЗ – Монтана

„Общият брой на рег. безработни в края на декември е 16 478, за месеца започналите работа общо са 718 като в това число и влизат и 166 лица от групи в неравностойно положение, включени в субсидирана заетост. Като най-търсени професии се очертават  машинни оператори, продавач- консултант, оператори на автоматизирана монтажна линия. В последно време се търсят и много лица, които да работят в сферата на услугите към граждани, каквито са социални асистенти, лични асистенти, както и в сферата на здравеопазването".

 

Все още основната група от безработни в Северозапада е на хора без образование и професия. И през настоящата година Агенцията по заетостта предлага курсове и дуално обучение и за тях.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите