Мерките срещу наводненията - НС изслуша министър Калин Стоянов

  22 Юни 2023, 19:00     

На първото заседание на Междуведомствената комисия ще бъдат разгледани постъпилите предложения за предоставяне на финансова помощ, заради наводненията в Северозапада. Това каза вътрешният министър и председател на комисията Калин Стоянов на изслушване в парламента. До този момент само три общини са поискали финансова помощ - Берковица, Георги Дамяново и Мездра.

Калин Стоянов – министър на вътрешните работи
Свързани с аварийни ремонти на улични настилки, възстановяване на водопроводи, пътни участъци, подпорни стени и други. Съгласно чл.21 ал. 1 от Правилника, искания за финансиране могат да постъпват в тримесечен срок. 

Утвърдената сума за целеви разходи е в размер на 80 млн. лв., каза още Стоянов, като до този момент общата сума на разпределените е в размер на 63 млн. 53 хил. лв. В това число има и 24 млн. за дейности с превантивна цел. Към 5 юни постъпилите в комисията искания за подпомагане са 859, за обща сума от 518 млн. лв.

Калин Стоянов – министър на вътрешните работи
От тях за осигуряване на безопасна проводимост и коригиране на речни легла и дерета 275 млн. лв. За възстановяване на пътната инфраструктура, в това число мостове, улици и пътища – 150 млн.лв. За геозащита – близо 30 млн. лв. За възстановяване на хидротехнически съоръжения, отводнителни канали и водоснабдителни системи – почти 35 млн. лв. За възстановяване на молитвени храмове и сгради с административно, културно, образователно, здравно и друго предназначение – близо 14 млн. лв. За възстановяване на извършени разходи, за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации – 10 млн. Подготовка за реагиране при бедствия и превенция на риска – малко над 3 млн. лв. 

Според министър Стоянов най-ефективният начин за ограничаване на последствията от потенциални природни бедствия е обезпечаването на повече финансови ресурси за превантивна дейност.


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите