Инвестиция в бъдещето - Монтана

  20 Декември 2023, 19:00     

Община Монтана приключва успешно проект "Инвестиция в бъдещето”. Изпълнението на проектните дейности стартира на 01 август 2016 г., а тяхното приключване ще бъде на 31.12.2023 г.  Неговата стойност е 1 500 322, 61 лева. Той надгражда, създадените по проект „Община Монтана с лице към децата”,  интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.

Мария Шуманска, ръководител на проекта:
"Този проект даде старт на много семейства и деца, да получат базови знания за грижа за децата. Как да се грижат, как да говорят с тях. Специалистите консултираха през целия период тези родители". 

Проектните дейности са безвъзмездно финансирани от Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“, като се предоставят на потребителите иновативни, интегрирани - социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция на изоставянето на малки деца и подкрепа на семейства в риск. Целевата група, която обхваща проекта е деца до 7 годишна възраст от уязвими общности, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови групи. До момента са обхванати деца и семейства, както от Монтана, така и от населените места в Общината.  С тях работят 15 специалиста. 

Мария Шуманска, ръководител на проекта:
"Социални работници, психолози, рехабилитатор, медиатори, които бяха в общността, заедно със специалистите за хората, които се нуждаят от това, Логопед. Като освен семействата, тази подкрепа получаваха и децата до 7 годишна възраст". 

В рамките на проекта специалистите предоставяха подкрепа, свързана с интервенция на уврежданията - Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа.  Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите