Започва раздаването на хранителни продукти

  05 Декември 2018, 19:28     0

Кампанията се организира от Европейския социален фонд и в нея ще бъдат обхванати близо 14 хил. човека от област Враца. Право на подпомагане имат 7 групи. Списъците с правоимащите са предоставени от Агенция “Социално подпомагане”, като БЧК няма право да зачерква имена от документа или да дописва по усмотрение. Вписване е възможно, но само при определено условие. Раздаването на храните ще се извършва в двата пункта на територията на град Враца – в централната сграда на БЧК и в база ОКС. Поетапно ще започне зареждане с хранителни продукти и в останалите общини и малки населени места.