Водният цикъл на Враца пред финал

  12 Юли 2018, 16:16     0

Проектът за Воден цикъл на Враца навлиза във финалната си фаза. Вече са приключени са дейностите по етапи I  и  II. Според кмета Калин Каменов пред завършване е и частта от проекта за Воден цикъл, касаеща строителството на довеждащия водопровод от язовир „Среченска бара“. Заради обема дейности, които трябва да бъдат извършени, Община Враца е поискала от Управляващия орган удължаване на срока на проекта. От Община Враца уверяват, че последния етап строителните дейности по Водния цикъл на Враца  няма да създава дискомфорт на гражданите.