Укрепват свлачището на пътя за Горно Пещене

  12 Юни 2018, 13:53     0

Укрепване на свлачището на пътя за Горно Пещене предстои да бъде направено до края на лятото. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществената поръчка за избор на изпълнител, който да извърши заложените дейности. Проблемният участък се намира между Горно Пещене и кръстовището с второкласния път II-15 Враца – Оряхово. Той е с дължина 32 м и засяга 120 м от пътя. Възстановителните дейности ще се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Индикативната стойност на поръчката за строителство е 375 хил. лв. без ДДС, а за строителен надзор е 12 хил. лв. без ДДС. Офертите на кандидатите за изпълнител на строителните дейности се подават до 16 юли, а за строителния надзор - до 23 юли. Проектът предвижда изграждането на силова укрепителна конструкция, включваща пилотна система и опорна стена с височина 2 м. За осигуряване на ниски нива на подземните води и отвеждането им извън зоната на свлачището ще се направят повърхностни и подземни съоръжения. Ще бъдат рехабилитирани 63 м от пътното платно. Поради недоброто състояние на настилката от свлачищните процеси в участък с дължина 160 м, се предвижда реконструкция на цялото пътно платно. Ремонтът на участъка включва и почистване и профилиране на съществуващите земни окопи, поставяне на нови ограничителни системи и хоризонтална маркировка.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0