Търсят се хора за реакция при бедствия

  11 Октомври 2018, 16:39     0

Продължава набирането на хора за изграждане на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Област Враца. Към момента вече функционират 5 такива в общините Оряхово, Роман, Мизия, Борован и Хайредин. Начинът по който се финансират доброволните формирования бе разяснен от противопожарната служба във Враца. Възможните варианти и места за обучение са четири. Първият се състои от два модула, като единият е за експлоатация на пожарни автомобили, а вторият е свързан с работа с дихателни апарати. След това доброволците могат да преминат и през специализирано обучение, което е свързано с обезопасителна и спасителна дейност. Ръководителите също преминават през нужното обучение. Минималният брой е до 10 доброволци, а максималният е 20. Необходимите документи за кандидатстване са заявка за обучение, диплома за завършено средно образование и медицинско удостоверение.