Съд потвърди изборите в Галиче

  22 Юни 2018, 18:33     0

Административен съд – Враца потвърди Решението на ОИК - Бяла Слатина, с което издигнатият от ПП „ГЕРБ“ кандидат Страхил Стоянов е
е обявен за кмет на Галиче от втория тур на произведените частични избори. В производството по чл.459 от Изборния кодекс с предмет на оспорване решението на ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, в неговата цялост като изборен процес. Това производство не цели да се повтори изборния процес пред съда, а да се извърши конкретна проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до опорочаване на обявения изборен резултат, т.е. налице ли са съществени нарушения, водещи до промяна волята на избирателя. Протоколите на СИК като официални удостоверителни документи тези не са оспорени от жалбоподателя, с оглед на което съдът е длъжен да зачете тяхната материална доказателствена сила и да приеме, че удостовереното в тях фактическо положение относно отчетените резултати, липсата на възражение и особено мнение и обстановката в изборния ден, отговаря на действителното такова. Възражението, че в избирателните списаци фигурират имената на лица, чиято адресна регистрация не съществува или живеят в изоставени сгради не би следвало да се разглежда по реда на Закона за гражданската регистрация. Решението на АС-Враца може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред ВАС.