Ремонтират митрополията във Враца

  14 Септември 2018, 17:29     0

Сградата на Врачанската митрополия ще бъде основно ремонтирана. Дейностите ще бъдат осъществени със средства, отпуснати с постановление на Министерски съвет от началото на август. Общо 5 730 000 лева са разпределени за извършване на текущи ремонти и придобиване на нефинасови активи сред общините в област Враца. За Община са отпуснати  1 000 000 лева за рехабилитация на уличната мрежа, 500 000 лева за изграждане на осветление на стадион „Христо Ботев” и 245 000 лева за ремонт на сградата на Врачанска митрополия. Ремонтът на митрополията е наложителен, тъй като от създаването й през 1932г. до момента са правени само един-два козметични ремонта, поясни Врачанският Митрополит Григорий. Сградата вече е неизползваема и опасна за гражданите и служителите на Митрополията, допълни Врачанският митрополит. Очаква се средствата да бъдат преведени в най-кратки срокове и мечтаният от години основен ремонт на сградата най-сетне да започне.