Отчет на Административен съд – Враца

  01 Март 2018, 17:26     0

Без подавани сигнали срещу дейността на служителите, с висок процент свършени дела и по-висока натовареност на съдиите е приключила 2017 година за Административен съд – Враца. Данните за дейността бяха изнесени от председателя съдия Миглена Раденкова. Общият брой на новообразуваните дела е 877. Останалите висящи към началото на периода са 107, или общият брой дела за разглеждане през 2017 г. е 984. От тях първоинстанционните дела са 631, а касационните 353. От общо свършените през отчетния период 858 дела – близо 85 % са приключили в срок до 3 месеца. В Административен съд - Враца само 2 дела са със срок на разглеждане над една година. Причината за това е фактът, че за правилното им решаване производството по тези дела е спирано до влизане в сила на съответни съдебни актове по други дела. Прави впечатление увеличения брой дела приключили в месечен срок и в срок до 3 месеца през 2017г., съотнесено с периодите 2016-та и 2015 г., което се дължи на по- добрата организация на работата. През 2017 г. действителната натовареност на един съдия е била близо 23 към всичко дела за разглеждане и 20 към свършените дела. За сравнение през 2016 -та действителната натовареност е малко под 17 към всички дела за почти 15 към свършените дела. Като основни причини за отчетеното по-голямо натоварване се посочва от една страна промяна в законодателството, която обуславя по- големия брой образувани дела, а от друга намаляването на щатнага бройка. Като друга причина за повечето дела през изминалата година съдия Раденкова посочи и повишената правна култура на гражданите, които все по-често търсят правата си по съдебен ред.


Акценти

Атака в Страсбург

   12 Декември 2018   0

Последни новини

Атака в Страсбург

   12 Декември 2018   0

Карти за пътуване

   12 Декември 2018   0

Данъчни облекчения за деца

   12 Декември 2018   0

 Анкета

Какво предпочитате да пазарувате на "Черен петък" и от къде?


Виж резултатите