Образование в подкрепа на бизнеса

  30 Ноември 2018, 20:13     0

Намеренията – страхотни. Да се подкрепи професионалното образование в общините Враца и Мездра, за да се подпомогне бизнеса и да се съживи икономиката в района. Покани за участие в дискусията са изпратени до всички фирми от двете общини. Предоставени са им и заявки, в които те да попълнят какви са нуждите им от кадри през следващите 5 години. Реално присъстващите в залата представители на фирми и работодателски организации се брояха на пръстите на двете ръце. Това беше повод областният управител Малина Николова да изрази притеснение. Каква е причината за неприсъствието на бизнеса на дискусията се опитаха да обяснят от работодателските организации. Малина Николова веднага репликира, обяснявайки какъв е смисъла на тези срещи. В потвърждение на думите бе даден конкретен пример. От своя страна представителите на бизнеса поставиха конкретни проблеми, върху разрешаването на които, според тях, трябва да се работи, за да се повиши качеството на професионалното образование. Оказа се, че има необходимост и от конкретни кадри. Представител на бизнеса от Криводол обобщи каква е според него ситуацията в момента и какво трябва да се направи. В крайна сметка стана ясно, че ще се търси обратна връзка с представителите на бизнеса, извън днешната среща, за да се определят конкретните им нужди от кадри и да се направи план-прием, който ще бъде в подкрепа на икономиката от региона.