Ново оборудване за действие при кризисни ситуации

  10 Септември 2018, 13:44     0

Ново оборудване за преодоляване на аварийни систуации ще бъде осигурено на на територията на Община Враца в рамките на съвместен българо-румънски проект, който ще се изпълнява до 2020 година. Финансирането на разработката се осигурява по оперативна програма “Интеррег Румъния-България” като с процентно съфиннасиране участват и бенефициентите - Окръг Долж(Румъния), Инспектората за извънредни ситуации "Олтения" в Долж и Община Враца. Дейностите по проекта бяха представени на нарочна конференция, в която взеха участие представители на българските и румънски партньори. Началото е поставено още през 2015 година, припомни помощник ръководителят от българска страна Албена Монова.