Деца в конфликт със закона

  18 Ноември 2019, 19:17     0

Ръст в противоправните деяния от деца в Община Враца няма. За сметка на това пък има повече нарушения сред малолетните, отколкото при непълнолетните. Това отчитат от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Враца. В обсега на комисията попадат децата от 7 до 18 годишна възраст, които са в конфликт със закона.

Всички други действия, дори и настаняване в поправителен дом се налагат от врачанския съд. Според закона малолетните лица или деца до 14-годишна възраст не носят наказателна отговорност. Като наказание за техните деяния се прилагат само възпитателни мерки.

А дали непълнолетния съзнава извъшеното от него деяние, както и последиците от него се доказва със съдебно-психиатрична експертиза. Според институциите не бива да се поставя прибързано етикет на престъпник, т.к. в много от случаите децата са от социално слаби семейства или растат в среда в която няма достатъчен родителски контрол.

От дългогодишния си стаж в сферата с протиообществените прояви на малетни и непълнолетни Валери Пеевски сподели, че няма увеличаване на извършителите. Но се забелязва друга практика. Пеевски допълни още, че в борбата с противообществените прояви на деца отделните институции и родителите трябва да работят в една посока, за да има ефективен резултат. То бе категоричен, че всяко дете може да бъде променено към по-добро, т.к. във всяко едно дете е заложено доброто.