Данъчните запечатват врачанска фирма

  22 Януари 2018, 15:38     0

Запечатват търговски обект във Враца заради установени данъчни нарушения. От началото на тази тодина, ежедневно на сайта на приходната администрация, в специално създадена рубрика, се публикува списък на фирми от различни крайща на страната, чиито обекти ще бъдат затворени заради констатирани нередности. За първи път след тях попада и търговец от града под Околчица. От изнесената информация става ясно, че той се занимава с търговия на открито на маса, разположена на пешеходната зона. Промяна в закона, която е в сила от началото на 2018 година, сложи край на опитите за избягване на запечатването на обекти заради данъчни нарушения. Принудителната мярка се налага за обекти, за които са установени нарушения, включително, когато към момента на запечатване те се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции. През 2017 г. бяха засечени опити на търговци да заобикалят запечатването на обект чрез прехвърлянето му в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. С последните промени в ЗДДС бе прието, че подлежащият на запечатване обект ще бъде затворен независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва, което значително ще намали опитите за заобикаляне на закона, допълват от НАП. Условието за това е към момента на предприемане на действията за обект, който се стопанисва от трето лице, то да знае, че обектът подлежи на запечатване. Един от начините за информираност е чрез публикувания ежедневно списък на сайта на НАП. Също така ще бъде поставяно трайно закрепено съобщение на търговския обект, подлежащ на запечатване.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0