ЧЕЗ с дарение на ортопедична болница в Горна Баня

  25 Октомври 2019, 13:03     0

ЧЕЗ ИКТ България, част от компаниите на Групата на ЧЕЗ в България, дари специализирана апаратура за артроскопска хирургия на Университетската специализирана болница по ортопедия „Проф. Б.Бойчев“ в Горна баня. Дарението е на стойност 20 000 лева. То включва стойка за раменна артроскопия, оптики за артроскопска камера, артроскопска помпа за подържане на вътреставно налягане. „Загрижеността към обществото и активното участие в инициативи за подобряване на качеството на живот са пътят, по който трябва да върви всеки модерен, устойчив и отговорен бизнес. Надяваме се тази апаратура да подпомогне Вашите благородни усилия за възвръщане на възможностите за пълноценен живот на пациентите“, заяви регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал. Той получи благодарствен сертификат от директора на специализираната болница за активно лечение по ортопедия д-р Валентин Ангелов. ЧЕЗ редовно подпомага с офис техника и оборудване училища, читалища, общини. От стъпването си в България преди 15 години досега, компаниите на ЧЕЗ са реализирали над 120 обществено полезни инициативи на стойност почти 1 милион лева в областта на енергийната ефективност, опазването на природните ресурси, подобряването на градската среда, развитието на талантливите и успешните хора.