9 фирми за ремонт на образователна инфраструктура

  20 Декември 2017, 16:32     0

Общо 9 фирми са подали оферти по обявената от община Враца обществена поръчка за ремонт на образователната инфраструктура. Дейностите са по 6 позиции и са заложени в рамките на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции", който е на стойност 6 385 000 лева и се осъществява по ОП „Региони в растеж". Документите на кандидатите по обявената обществена поръчка бяха отворени от комисия, назначена със заповед на кмета Калин Каменов. При отварянето на офертите стана ясно, че желаещите да извършат ремонтите са юридически лица от различни крайща на страната. По две фирми са подали оферти за извършване на заложените дейности в детските градини „Знаме на мира“, „Зора“ и „Дъга“. Проектът предвижда там внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт на ВиК и ел. инсталации. За дворното пространство на ДГ „Знаме на мира“ е заложено и изграждане на 6 детски площадки, доставка и монтаж пейки и кошчета за отпадъци, озеленяване и залесяване. За изграждането на нова спортна зала в училище „Христо Ботев“ има също двама кандидати. Постройката ще бъде едноетажна, разделена основно на две функционални зони – спортна зала и зона за достъп и обслужване. Спортната зала ще бъде с игрище за официални срещи и едно помощно игрище. Капацитетът на сградата е 326 седящи места, като 4 от тях са за зрители в неравностойно положение и допълнителни 20 места за правостоящи. Един е кандидатът и по обособената позиция предвиждаща строително-монтажни работи в ППМГ. При отварянето на офертите стана ясно, че нито една фирма не е заявила желание да извърши предвидените дейности в ДГ „Европейчета“. За тази обособена позиция ще бъде обявена нова обществен апоръчка, обясни председателят на комисията по подбора Марио Милов. Той допълни, че за останалите 5 позиции класирането на участниците и оценката на предложените оферти трябва да бъде направено в срок до 20 март 2018 година.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0