Започва издаването на лични карти от ново поколение

  13 Юни 2024, 13:17     

Започва издаването на лични карти от ново поколение - с биометрични данни. От МВР правят уточнението, че смяната на личния документ не е задължителна и всеки гражданин може да се възползва от услугата при изтичането на срока на валидност. От 17 юни новият образец на личните карти влиза в сила. С цел повишаване на сигурността на документа, освен изображението, той ще съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни – два пръстови отпечатъка и снимка. Новата лична карта с биометрични данни отваря възможността на българските граждани, които пътуват в страните от ЕС, да преминават през електронните пунктове на ГКПП, улеснява и ускорява контрола на граничните власти от останалите държави. На по-късен етап, с вписването на удостоверение за електронна идентичност, гражданите ще могат да се идентифицират и във виртуална среда при ползване на електронни услуги и информационни системи.  От МВР съобщават, че смяната на лична карта с нова не е задължителна. Срокът на издаване на услугата също се запазва - обикновена до 30 дни, бърза до 3 дни и експресна – в рамките на 8 работни часа, като заявленията за издаване на новия документ могат да се подават във всички звена „Български лични документи“ в страната. Възползвалите се от експресната услуга ще получават документа си само в София лично или от упълномощено лице. За лица между 14-16 години издаването на лична карта е безплатна като тя е с валидност от четири години. Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години. На лица от 18 до 70 години ще се издава лична карта със срок на валидност от 10 години. Лицата, навършили 70 години могат да изберат срок на валидност 10 или 30 години, като документът отново е безплатен. Въвеждането на новия образец на българска лична карта стана възможно благодарение на последователните усилия на експертна група от МВР.
 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите