"Революционни" промени - ТЕЛК решенията стават по-достъпни

  25 Януари 2023, 19:01     

Променят условията за изчисляване на временната трудова нетрудоспособност. Същественото в тази промяна е отчитане на всяко увреждане, не само на водещото. Освен това процентите нетрудоспособност вече ще се събират. Новостите изнесе на брифинг днес здравния министър д-р Асен Меджидиев. 

Д-р Асен Меджидиев, министър на здравеопазването:
Предвижда се възможността освидетелстваните или неосвидетелствани граждани да имат право да заявяват преосвидетелстване извън случаите по чл.56, ал. 1 от Правилника за устройство и организация на работата на органите за медицинска експертиза и регионалните картотеки...Не се предвижда срок за това преосвидетелстване, защото има риск от допълнително забавяне на експертизата от ТЕЛК комисиите.

И още: Предстоят допълнителни решения на Министерството на здравеопазването, за които е ангажирано и „Информационно обслужване”. Сред промените е и възможността родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да ползват болничен, когато детето е върнато от учебно заведение заради карантина.

Д-р Асен Меджидиев, министър на здравеопазването:
С много работа мисля, че направихме нещо наистина революционно за хората с увреждания за да могат да живеят по-добре. 

Има промяна и за хората с психични увреждания в категорията, за която е нужен придружител, уточни още служебният здравен министър.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите