Община Мездра: Забранено увреждането на липови дървета

  02 Юни 2021, 16:56     

Община Мездра напомня на гражданите, че съгласно Заповед №332/01.06.2020 г. на кмета Иван Аспарухов е забранено рязането, чупенето и увреждането на липови дървета за добиване на липов цвят, които се намират в Общинския поземлен фонд и в зелените площи на територията на община Мездра, както и на липови дървета по тротоари, алеи, площади, паркове, градини, сервитути на пътните артерии и други площи - общинска собственост. На нарушителите ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра, глобата за този вид нарушения е до 100 лв. за граждани и до 200 лв. за еднолични търговци и юридически лица. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на инж. Розалина Георгиева, директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ в Община Мездра, а за съдействие при изпълнението й е уведомен началникът на Районно управление „Полиция“.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите