Община Мездра с още две нови социални услуги

  26 Май 2021, 17:37     


Община Мездра спечели Проект "Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Община Мездра". Проектът е на обща стойност 1 783 092,68 лв., от които 1 515 628,78 лв. са европейско финансиране и 267 463,90 лв. национално финансиране, а срокът за неговото изпълнение е 30 месеца. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за продължаване на процеса по деинституционализация чрез реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за деца, настанени в институции, вкл. за деца с увреждания и деца с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване на територията на община Мездра. С проекта се цели да се осигури на децата с увреждания и на техните семейства право на достъп до качествена грижа и социални услуги в общността според индивидуалните им потребности. Новите социални услуги напълно съответстват на изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване и в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в република България".
 
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите