Нова общинска фирма ще се грижи за паркингите в Монтана

  24 Ноември 2022, 19:49     

Ново общинско предприятие „Градска мобилност – Монтана” ще управлява и поддържа паркингите и зоните за платено паркиране на територията на общината. Структурата и правилника за дейността бяха одобрени на заседание на общинския съвет. От 32 гласували 27 бяха "за", 4-ма се въздържаха, 1 бе "против". С решението на ОП ”Градска мобилност - Монтана” се предоставя безвъзмездно за срок от 10 г.  управлението на паркинг с площ половин декар на бул. „Хр. Ботев”, където ще бъде и администрацията на предприятието. То ще е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, ще има директор, гл. счетоводител и до 15 служители. Според приетия правилник „те ще работят в интерес на обществото и в съответствие със закона, с откритост и достъпност.”  Реално новото дружество ще заработи след приемането на бюджет 2023 г.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите