МРРБ : Предприети са действия за изграждането на детска болница

  22 Юни 2021, 17:13     
Източник: bnr.bg

На среща в Министерството на регионалното развитие са обсъдени нормативните проблеми, пред които са изправени реализиращите проекта за Национална детска болница. От ведомството съобщиха, че са предприети действия за разрешаването им, за да се ускори изграждането ѝ. Инвеститорът в лицето на Министерството на здравеопазването ще внесе ново мотивирано предложение за изменение на Подробния устройствен план, което ще позволи съответствието на инвестиционните намерения на параметрите на застрояване, предвидени в Закона за устройство и застрояване на Столичната община.