Инспекцията по труда проверява фирми в страната, наели индийски граждани

  08 Ноември 2023, 12:49     
Източник: news.bg

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" започна проверки на три фирми у нас, наели индийски служители. Поводът за това са постъпили сигнали в Посолството на Индия за лоши условия на труд и настаняване. Това съобщиха от Инспекцията по труда. При проверките не бяха установени факти и обстоятелства, сочещи по-неблагоприятни условия на труд и заплащане за индийските граждани от тези за българските работници. След посещение на местата за настаняване, инспекторите констатираха, че те са подходящи за живеене. Поради съдържащите се в сигналите данни за евентуално нерегламентирано полагане на извънреден труд инспекторите по труда направиха няколко посещения в предприятията и в почивни дни. При едно от тях в производствено хале са заварени да полагат труд индийски граждани от три фирми, за които е установено, че е извънреден и незаконосъобразен. На работодателите е потърсена административно наказателна отговорност. В рамките на осъществения контрол са открити нарушения, свързани с удостоверяването на постъпването на работа, прекратяването на трудовите правоотношения, налагането на дисциплинарни наказания, изплащането в уговорения срок на трудовите възнаграждения и осигуряването на седмична почивка на работниците и служителите. Инспекцията на труда е санкционирала нарушителите.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите