Днес изтича срокът за кандидатстване за подпомагане с оборотен капитал

  22 Юни 2021, 13:17     
Източник: bnr.bg

Днес изтича срокът, в който малките и средни фирми могат да кандидатстват за подпомагане чрез оборотен капитал. Това е третата и последна фаза от схемата, за която се кандидатства пред Националната агенция за приходите. Максималната сума, която може да се получи, е 100 000 лева, припомни заместник-директорът на приходната агенция Милена Кръстанова: „Третата фаза цели да довърши цялостно програмата за подпомагане, като подпомогнем последните периоди, през които конкретните определени бизнеси бяха с преустановена заповед в изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването“ Общата сума за подпомагане по третата фаза е 55 милиона лева, като по данни от вчера 1500 фирми са кандидатствали по нея.