Зимна обстановка в Община Враца

  15 Януари 2018, 19:08     0

Общо 13 машини и близо 150 човека са ангажирани със снегопочистването на територията на Община Враца. Дейностите са стартирали още в нощта на събота слещу неделя от екипи на Общинско предприятие „БКС-Враца“. На този етап е извършено почистване и осоляване на градската пътна мрежа, както и вътрешно-кварталните улици. Използвани са и малки роторни машини. Общинското предприятие разполага на склад с около 500 тона сол. По последни данни най-дебелата снежна покривка достига до 20 см в селата Паволче, Челопек, Бели извор, Девене. Пътните артерии на територията на Община Враца са проходими при зимни условия. Във всички населени места има ел. захранване и водоснабдяване. Не е нарушена и доставката на храни и основни стоки за живеещите в селата. Контролът по снегопочистването е възложен на служителите от Звено „Инспекторат“ , както и на дежурни екипи на администрацията. Сериозен проблем при снегопочистването създават неправилно паркираните автомобили на граждани. За да може да се осигури качествена обработка на уличната мрежа е използван и репартриращият автомобил на ОП “Паркинги и гаражи”.