Започна отчуждаването на имоти за пътя Мездра-Ботевград

  08 Февруари 2018, 12:25     0

Официално стартира отчуждителната процедура на имоти заради модернизацията на участък от път Е-79 между Мездра и Ботевград. Обявлението е направено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е публикувано на официалния интернет сайт на Агенция “Пътна инфраструктура”. Стартът на процедурата е даден на база решение на Министерски съвет, взето на 1 февруари т.г. За разширяването на 30 километровото трасе е предвидено отчуждава за държавна нужда на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на гр. Ботевград и селата Скравена, Новачене, както и на гр. Мездра и селата Лютидол, Типченица, Ребърково, Дърманци. Всеки един от имотите е подробно описани по вид, площ, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите са близо 355 хил.лв. и се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура”. Обезщетението на собствениците на съответните имоти ще бъде изплащано единствено и само след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния терен или част от него. Пътят Мездра-Ботевград беше обявен с решение на Министерски съвет за обект с национално значение, съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, още през май 2011 година. Подробният устройствен план – парцеларен план за подлежащите на отчуждаване имоти, попадащи на територията на предвиденото разширение на трасето, беше одобрен през септември 2016 година. Повече от година след това вече се пристъпва към реални действия.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Есенни игри в библиотеката

   17 Октомври 2018   0

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0