Възможности за наемане с еднодневни договори

  04 Юни 2018, 16:22     0

Нараства интересът на земеделските производители към сключването на еднодневни договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. По данни на Инспекция по труда от началото на тази година са сключени с около 50% повече такива договори спрямо същия период на 2017 година. Отчетеният ръст е в резултат на възможностите, които дава програмният продукт на Инспекцията по труда, а именно за сключване на еднодневните договори онлайн, по всяко време на денонощието, като същевременно данните се генерират директно и се изчисляват дължимите осигурителни вноски. По този начин софтуерът облекчава много администрирането на еднодневните договори и е в полза на работодателите. Работата на еднодневни договори има предимства и за работниците, които се наемат. В повечето случаи това са безработни лица в малките населени места, които не губят правата си за получаване на социални помощи, поясни директорът на Инспекция по труда – Враца Румен Младенов. За работещите на еднодневни договори за извършване на кратковременна сезонна работа се начисляват и внасят осигуровки. Всяко лице може да бъде наето за еднодневни договори за период до три месеца, тоест за активния земеделски сезон. Единственият ангажимент на наетите на еднодневни договори е да декларират в края на месеца в Бюрото по труда, че са били наети по този начин, уточни още Румен Младенов. Улеснението за земеделските производители, наемащи работници по този начин е при подаването на договорите онлайн. Вече съществува и още една нова възможност – за сключването на еднодневни договори за 4 часа, в случаите, когато метеорологичните условия не позволяват целодневна заетост. Системата за регистриране и отчитане на образците на договорите е актуализирана, като в софтуера са заложени съгласуваните с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е и калкулаторът на системата, чрез който се изчислява размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено. Остава и възможността еднодневни договори да се заявяват онлайн по всяко време на денонощието или на място в дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ.


Акценти

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Скейт парк /лятно кино

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0