Важно за фирмите през март

  05 Март 2018, 13:48     0

Промяна в законодателството, която е в сила от тази година облекчава значително фирмите, които през 2017-та не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. О НАП припомнят, че тези юридически лица вече не са задължени да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Според направените анализи близо 200 000 фирми ще си спестят разходи. Останалите дружества подават годишна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г. в срок до 2 април. С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. От приходната агенция припомнят, че неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата. До 15 март пък изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи. В документа се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от друга стопанска дейност, доходи от наем, както и стипендии за обучения, доходи от управление и контрол и др. В тази справка предприятията подават информация към приходната агенция и за всички изплатени парични награди, както и предметните на стойност над 30 лв., тъй като тези доходи се облагат с данък върху доходите. Тези доходи подлежат на деклариране от получателите им с годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица в срок до 30 април на годината, следващата годината на придобиването им. Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна. Информацията от справките, може да се използва за съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи. Така, ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или ревизия. 


Акценти

Трета жертва след атентата

   13 Декември 2018   0

Атака в Страсбург

   12 Декември 2018   0

Последни новини

Пускат в продажба ел. винетки

   14 Декември 2018   0

"Момчето си отива"

   14 Декември 2018   0

 Анкета

Какво предпочитате да пазарувате на "Черен петък" и от къде?


Виж резултатите