Върнати деца в училище

  16 Май 2018, 18:00     0

Конкретните резултати от работата на екипите, чиято основна задача е връщането на децата в училище на територията на област Враца бяха оповестени днес на работна среща с кметовете на населени места. Дейностите по приобщаване на отпадналите от образователната система в региона започна още през септември, уточни началникът на РУО – Враца Галина Евденова. Тя изнесе и конкретните цифри, от които е видно, че по данни на ГРАО са били подадени малко над 4 хил. Отпаднали, като половината то тях са били над 16 години и не подлежат на задължително обучение. През февруари е приключил повторен обход на отпадналите от образователната система. Данните от него сочат увеличени на броя върнати обратно в училище. Другите обезпокоителни резултати, установени по времена проверките касаят тези, които са станали майки или живеят на семейни начала преди да са навършили 16 години. В крайна сметка в резултат от проверките на екипите, кметовете по общини са наложили санкции на родители, които не пускат децата си на училище. Работата по задържане и връщане на застрашените от отпадане ученици ще продължи и занапред. Много важна роля в целия процес, обаче имат и кметовете на населени места, които имат пряк контакт с живеещите и могат да подпомогнат работата на екипите.