В помощ на близките на хора с увреждания

  14 Февруари 2018, 17:43     0

Специална инициатива, насочена към близките на хора с увреждания стартира във Враца. В поредица от организирани кръгли маси, те ще бъдат мотивирани да бъдат активни при търсене и започване на работа. Дейностите са част от проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“, процедура „Активно включване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. В разработката са заложени общо 12 кръгли маси, като до сега са проведени две беседи на теми „Правото да работим – основно човешко право“ и „Как да подготвим документи за кандидатстване за работа?“. До края на месец февруари предстои да бъдат проведени още две кръгли маси. На 19. февруари дискусията ще бъде свързана с мотивирането и писането на мотивационно писмо. На 26.февруари лекторите ще подготвят участниците за представянето им пред бъдещ работодател – проучване на фирмата, проучване на позицията, значението при избора на облекло и др. Желаещите да се включат в кръглите маси могат да заявят предварително участието си в Центъра за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства. Следващите информационни срещи ще се проведат през месеците март, април и май 2018 г. по предварително изготвен график.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0