Търси се управител на Тролейбусен транспорт

  25 Септември 2018, 18:01     0

Общинският съвет откри процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца”. Причината за овакантяване на ръководния пост бе, че на предходното заседание през август съветниците не избраха класирания и одобрен от комисиите екс управител- Николай Вълков. Наложи се сенаторите да удължат сключения с Вълков договор  до избор на  нов управител.Николай Вълков обаче депозира желанието си да бъде освободен от ръководния пост. Това наложи да бъде открита нова процедура за провеждане на публичен подбор, чрез който да се избере управител на „Тролейбусен транспорт – Враца”. Докато това стане факт обаче съветниците трябваше да освободят екс управителя-Николай Вълков, като преценят и дали го освобождават от отговорност за състоянието на дружеството. Цветелина Дамяновска пък направи две предложения. Предложенията бяха подложени на гласуване, но не бяха приети от останалите съветници. Председателят на Общинския съвет -Румен Антов бе вносител и на второто предложение, свързано с „Тролейбусен транспорт”- за откриване на процедура за избор на нов управител, както и за назначаване на временен ръководител. Кандидатите за управител на „Тролейбусен транспорт”-Враца трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” в икономическо или инжeнерно-техническо направление. Необходимо е да имат минимум 3 години ръководен професионален опит. Необходимите документи се подават в Центъра за обслужване на клиенти на Община Враца в 40-дневен срок от публикуване на обявата. След проверка на допустимостта на документите, кандидатите трябва да защитят бизнес план за управлението на „Тролейбусен транспорт” и да решат бизнес задача за подобряване състоянието на дружеството и предоставяне на качествена услуга на гражданите.
 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите