Търговски център заменя Сувенирната

  13 Септември 2018, 17:51     0

Общинският съвет даде зелена светлина за строителството на нова сграда, която ще бъде построена на мястото на емблематичната за врачани „Сувенирна палата”. Съветниците одобриха предложението на кмета Калин Каменов да се проведе търг с явно наддаване, за да се изгради Aдминистративно-търговски център. Сувенирната палата във Враца е построена през 1969г. като временно съоръжение и от тогава до сега статутът й не е променян. Това е в противоречие с одобрените планове за застрояване на  имота, намиращ се в  идеалния център на града  и с намеренията на Община Враца за цялостно благоустрояване на централната пешеходна зона.Заради  нетрайния статут на съоръжението  и лошото му техническо и експлоатационно състояние, бе необходимо Общинският съвет  като принципал на общинската собственост, да вземе решение за съществуването на сградата  в досегашния й вид. Липсата на свободен  финансов ресурс на Община Враца за премахването на съоръжението и изграждане на негово място на нова модерна сграда, която да отговаря на новите потребности на града пък бе причина кметът да внесе докладна с предложение за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху недвижимия имот, където в момента се намира сградата.