Такси за неопасни отпадъци

  14 Март 2019, 17:04     0

По-ниски такси ще плащат производители и търговци за депониране, транспортиране и термично оползотворяване на неопасни отпадъци. Понижението ще влезе в сила тази година. А от него ще се възползват фирмите от общините Враца и Мездра, които стопанисват регионалното депо.