Световен ден за борба със СПИН

  01 Декември 2017, 19:27     0

Днес отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. В този ден ежегодно се провеждат редица инициативи, с цел повишаване на осведомеността за СПИН-пандемията, която е причинена от разпространяването на вируса ХИВ. Тази година кампанията преминава под мотото „Моето здраве е мое право!”. Кратка презентация относно опасния вирус изнесе здравния медиатор към Община Враца Калин Диков на 11-класниците от ПЕГ „Йоан Екзарх”. Организатор на мероприятието е Община Враца и Превантивно информационен център към Общински съвет по наркотични вещества, с участието на РЗИ - Враца. След разяснителната лекция за вируса на ХИВ учениците от ПЕГ взеха участие в анонимен тест изготвен от ПИЦ. На всички присъстващи им бяха раздадени информационни материали за борбата със СПИН и контрацептиви. Идеята за провеждане на подобни инициативи е повишаване информираността на хората за начините, по които се предава HIV и методите за превенция. Световният ден за борба със СПИН е един от осемте глобални кампании, които Световната здравна организация отбелязва.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0