Студентска бригада в Мездра

  14 Юли 2017, 15:05     0

14 младежи от Мездра се включват в Студентска бригада 2017. Организатор на алтернативната форма на трудова заетост на студентите е Община Мездра. Студентите се назначават на трудови договори. Стартовото им заплащане се равнява на минималната работна заплата в страната.