Социална стипендия на ЧЕЗ

  18 Ноември 2019, 19:04     0

Едногодишни стипендии ще предоставя ЧЕЗ на сираци или полусираци от професионални гимназии на територията на Западна България. Дарението е част от програмата „Нашето бъдеще“ на фондация „Сирак“, към която дружеството се включва като дарител. Първият стипендиант е ученик от 11 клас в професионалната гимназия по механоелектротехника "Никола Вапцаров", гр. София. Сертификатът му бе връчен от регионалния мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателя на фондация "Сирак" Маргарита Матева - Йорданова.

Едно от изискванията е успехът на кандидатите да бъде равен или по-висок от много добър 4,50. Подборът и оценката по документи се извършва от съвместна комисия между фондация „Сирак“ и ЧЕЗ. Стипендията е в размер на 1440 лв., за срок от една календарна година.

Конкурсът „Стани стипендиант“ е част от дългосрочната политика на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование в България. Той стартира през 2012-та година и е насочен към учащи сираци и полусираци от професионалните технически гимназии, а през 2018-та дружеството го разширява, като включва в него и студенти от електротехнически специалности. Освен стипендия, победителите в конкурса получават и възможност да кандидатстват във висши учебни заведения, както и да стартират своето професионално развитие чрез Групата ЧЕЗ в България.

Досега в състезанието са участвали над 850 ученици и студенти, от които 54 са получилите стипендия. 17 от тях вече работят в ЧЕЗ.