Шестима кандидати за санирането на блок “Май”1

  17 Януари 2018, 18:12     0

Общо шестима са кандидатите подали оферти по обявената обществена поръчка за санирането на жилищен блок във Враца. Офертите им бяха отворени от комисия с председател Марио Милов. В рамките на обявената процедура са подадени общо 6 оферти. От тях 4 са на софийски фирми, една е на варненска и само един кандидат е врачанско дружество, обединяващо две фирми. Общата прогнозна стойност на предвидените дейности възлиза на 504 хил.лв. Без ДДС. Заложено е да бъде направена топлоизолация на сградата, подмяна на дограма, топлинно изолиране на под и покрив, подмяна на стълбищно осветление. Класирането на кандидатите ще бъде направено като под внимание ще се вземе освен предложената цена за извършване на заложените дейности и даваната от кандидатите гаранция за строителните работи.