Съгласуваха Държавния план-прием за 2019-2020г.

  08 Февруари 2019, 19:27     0

На днешно заседание на Постоянната комисия по заетостта, бе съгласуван Държавният план-прием за учебната 2019/2020г. в училищата от област Враца. Той беше детайлно представен от Галина Евденова-началник на РУО-Враца. Областният управител Малина Николова бе категорична, че професионалните паралелки в област Враца през новата учебна година ще обхващат 12 области на образование, като водеща област е „техника“ с 27 % от общия брой 47 професионални паралелки, следвана от „услуги за личността“ – 23 %. За първи път през учебната 2019/2020г. професионални паралелки ще се реализират в населени места от общините: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй и Криводол.  „В област Враца през настоящата година седми клас завършват общо 1422 ученици, които през учебната 2019/2020 ще имат възможност да се обучават в 33 учебни заведения. Общият брой на паралелките за област Враца са 67, от които 47 са професионални“, подчерта Галина Евденова. Утвърденият от Комисията по заетост Държавен  план – прием за 2019/2020 г. ще бъде предоставен за окончателното му приемане в Министерство на образованието и науката.