Съгласуваха Държавния план-прием за 2018/2019

  08 Февруари 2018, 17:19     0

На свое редовно заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца съгласуваха Държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. в училищата за областта. Срещата откри председателя на комисията Областния управител Малина Николова. По първа точка от дневния ред на заседанието бе дадена думата на началника на РУО – Враца Галина Евденова. Тя представи обобщено предложение за Държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. в училищата за област Враца. Броят на средните и профилираните гимназии за Областта е 20, а на професионалните – 10. Тя подчерта, че за новия план-прием не се предлага задочна форма на обучение. За Община Враца броят на парелките остава 26: 10 профилирани и 16 професионални. Зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева заяви, че несъответствието при приема в броя на профилираните и броя на преофесионалните паралелки след 7-ми клас е довело до недоволството сред гражданите. Малина Николова уточни, че е постигнат балансиран прием.  Николова допълни, че трябва да се работи в насоки за качествено подготвени кадри, които да отговорят на нуждите на бизнеса и да задържат младите хора на територията на Област Враца. В заключение началникът на РУО добави, че тепърва предстои много работа. Решението за съгласуване на Държавния план-прием за 2018/2019 г. в Област Враца бе взето с пълно мнозинство. То беше подкрепено от всички представители на общини в Област Враца, на работодателските и синдикалните организации, дирекции „Бюро по труда“, Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, Регионалното управление на образованието и Сдружение „Дом на науката и техниката“ – Враца. Предстои заседание на Постоянната комисия на което всички институции трябва да представят графици за провеждане на различните събития свързани с рекламирането на професионалното образование.


Акценти

ДКТ-Враца на 80 години

   14 Ноември 2018   0

Татко може всичко

   09 Ноември 2018   0

141 години свобода

   09 Ноември 2018   0