Ромска интеграция

  13 Декември 2018, 20:08     0

Години наред, държавата се хвали, че имаме напредък в интеграцията на ромите. В тяхна помощ работят десетки институции, а преобладаващата част се оказват само на хартия. Един от основните проблеми се оказва социалното неравенство и дискриминацията. Че дискриминация има, го доказват както данните от институциите, така и ромите, живеещи във Враца. И другия основен проблем - Образованието. Въпреки, че в последните години се наблюдава все повече образовани роми, голям процент от тях или са с основно образование или изобщо не се посещавали училище. Само във Видин близо 600 деца са отпаднали от клас за последните две години. Улица Доспат е типичния примиер за хора, които живеят на ръба.  Миналата година две от тези постройки бяха съборени от Общината във Враца, следващата година, властта се кани да събори и останалите. Ниското образование е една от причините за трудната реализация на пазара на труда от ромите. Вина носили и училителите. През 2011 година скандала с чалгата във Видин пред кметските врати, още отеква и насажда напрежение между етносите. Ромите са категорични, че държавата не се грижи за тях, а властта се сеща само по избори.