Районният съд с инициатива за повишаване на правната култура

  09 Януари 2019, 19:20     0

Инициатива за повишаване на правната култура на подрастващите ученици ще се проведе от Центъра за правна култура към Районият съд във Враца. В рамките на шест месеца, магистрати ще провеждат беседи с младежите, които сами ще определят вълнуващите ги теми.