Районен съд-Враца посрещна студенти от филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Враца

  18 Ноември 2019, 19:07     0

Тридесет студенти от специалностите „Начална училищна педагогика“ и „Социална педагогика“ към врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, посетиха Районния съд във Враца. Тя бяха посрещнати от съдия Вероника Бозова, която ги запозна с основите на правото, видовете права, както и структурата на съдебната система.  Гостуването на бъдещите педагози бе с цел обогатяване на тяхната правна култура и предстоящото преподаване на дисциплината „гражданско образование“ в училищата. Студентите посетиха и някои от отделите в Районен съд – Враца. А при следващата им визита те ще се включат в решаването на казус, чрез ролева игра. Съдия Бозова допълни, че правото все още се задържа, като една от най-желанието специалности във ВУЗ. Посещението се провежда за втора поредна година в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“.