Пускат поетапно парното във Враца

  05 Ноември 2019, 17:13     0

В началото на месеца стартира поетапното пускане на парното във Враца. „Топлофикация-Враца” е в пълна готовност за отоплителен сезон 2019/2020г. и според условията на Наредбата за топлоснабдяването при наличие на три последователни денонощия със средна температура по-ниска от 12 градуса и тенденция за трайно застудяване ще се пристъпи в режим на отопление. С цел безаварийното протичане на отоплителния сезон дружеството е извършило редица основни ремонти на корозирали участъци от топлопреносната мрежа. Отоплението ще се пуска поетапно, като при рязко застудяване с приоритет са здравни, детски, социални и учебни заведения на територията на града. След това ще се пристъпи и към отопление за битови клиенти, бюджетни и стопански учреждения. А при изявено писмено желание от отделни етажни собствености или самостоятелни абонати топлоподаването може да бъде включено предварително.