Проверка в МБАЛ “Хр. Ботев”

  09 Януари 2019, 19:33     0

Проверка във Врачанската болница предстои да бъде извършена от Изпълнителна агенция “Медицински одит”,  в следващите няколко месеца. Одиторите ще проследят спазват ли се приложимите медицински стандарти и стандартите за финансово управление на държавните лечебни завеведия, които са търговски дружества. Специално внимание ще бъде обърнато на качеството на диагностично-лечебния процес, както и на структурата, устройството и дейността на МБАЛ “Христо Ботев”. Общо 7 са лечебните завеведия в страната, в които Изпълнителна агенция “Медицински одит” ще осъществява контрол до края на юни. От тях 6 са многопрофилни болници и една еспециализирана по ортопедия.