Промените в сферата на образованието

  08 Ноември 2018, 19:36     0

Инициативата за провеждането на информационния ден е на областния управител Малина Николова и началникът на РУО – Враца- Галина Евденова. Областният управител откри събитието с насоки за работата на Комисията по заетост и акцентира на ролята на кметовете на общини за определяне на броя и вида на паралелките, които ще бъдат разкрити по професии и профили на територията на областта. Малина Николова съобщи, че предстоят и изнесени заседания на Комисията по заетост във всяка община.
Началникът на РУО-Враца Галина Евденова представи политиките на Министерство на образованието и науката за Държавния план-прием и промените в нормативната уредба. Две са насоките на МОН за организиране на държавния план-прием-повишаване на процентното съотношение на приетите ученици в 8-ми клас в профилирани гимназии и паралелки професионална подготовка, както и преструктуриране на приема по профила и професия в посока STEM профили, технически и IT-професии.
До сега съгласно действащата нормативна уредба, сключването на трудови договори с ученици в дуална форма на обучение от 11-ти и 12-ти клас бе 90% от минималната работна заплата. Вече…
Своите становища във връзка с промяната на нормативната уредба и ДПП изразиха областният управител на област Монтана – Росен Белчев и директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Монтана – Даниела Накова.
Фокус на събитието беше представянето на Областна пътна карта за планиране, организиране, утвърждаване и популяризиране на ДПП. В документа  са разписани всички дейности, отговорни страни, участници и срокове, свързани с процеса по ДПП.
 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите