Програма „Правна култура”

  11 Септември 2018, 16:27     0

С програма за обогатяване на правните познания започна дейността на новосформирания Център за правна култура към Районния и Окръжния съд във Враца. Програма  „Правна култура” се провежда през настоящата седмица в Регионална библиотека „Христо Ботев” и е предназначена за ученици, студенти по специалност „Право” и други специалности с близка насоченост, както и лица, завършилите юридическото си образование и полагащи предвидения в Закона за съдебната власт 6-месечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност. Инициативата е разделена на отделни панели, обхващащи различните клонове на правото- наказателно, вещно, семейно и наследствено, облигационно право, както и спецификите на Гражданския процес и Наказателния процес.